top of page

Toiminta

Kannatusyhdistyksen toimintaan liittyvät kokouspöytäkirjat, toimintasuunnitelmat ja -kertomukset

Toimintasuunnitelma vuodelle 2024

Hallituksen esitys toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2024 löytyy täältä. 

Toimintakertomus vuodelta 2023

Hallituksen luonnos toimintakertomukseksi löytyy täältä.

Toimintasuunnitelma vuodelle 2022

Hallituksen luonnos toimintasuunnitelmaksi vuodelta 2022 löytyy täältä.

Talousarvio vuodelle 2022

Hallituksen luonnoksen talousarvioksi vuodelle 2022 voit lukea täältä.

Toimintakertomus vuodelta 2021

Hallituksen luonnoksen toimintakertomukseksi voit lukea täältä.

Kannatusyhdistyksen puheenjohtajaksi Teresia Volotinen

Puheenjohtaja Leo Eskola ilmoitti vuosikokouksessa, että haluaa luopua puheenjohtajan tehtävästä. Kaupunginteatterin uusi hallitus valitsi puheenjohtajaksi Teresia Volotisen ja Leo Eskola jatkaa varapuheenjohtajana. Uuden puheenjohtajan tervehdyksen voit lukea täältä.

Toimintasuunnitelma vuodelle 2021                                 

Yleistä

Koronapandemian takia Espoon Kaupunginteatterin esitystoiminta keskeytyi huhtikuussa 2020 ja on ollut keskeytyneenä lähes yhtäjaksoisesti siitä saakka. Nyt arvioidaan, että esitystoiminta voisi uudelleen käynnistyä syyskaudella 2021. Teatteritalohankkeen valmistelu on edennyt verkkaisesti. Kannatusyhdistyksen toiminta on niin ikään ollut nyt toista vuotta...Lue lisää täältä.

Toiminnantarkastajan lausunto vuodelta 2020

Toimintakertomus vuodelta 2020

Vuosi 2020 oli kannatusyhdistyksen 36. toimintavuosi. Koronaepidemian vuoksi se oli hyvin poikkeuksellinen. Kevätkaudelle suunnitellut ja valmistellut toiminnat jouduttiin maaliskuun puolivälissä peruttamaan kokoontumisia ja tilaisuuksia koskevien... Lue lisää täältä.

 

Toimintasuunnitelma vuodelle 2020

Yleistä

Tämä toimintasuunnitelma on kirjoitettu helmikuussa vuosikokoukselle, joka oli tarkoitus pitää
maaliskuussa. Koronavirusepidemian puhkeamisen ja viranomaisten ohjeiden ja suositusten takia
vuosikokous peruutettiin ja yhdistyksen toiminta on ollut siitä lähtien keskeytyksissä. Tulevaisuuteen liittyvien epävarmuuksien takia ei tarkoituksenmukaista eikä mahdollistakaan tehdä uutta toimintasuunnitelmaa loppuvuodelle. Helmikuussa laadittua toimintasuunnitelmaa voidaan pitää yleisinätoimintalinjauksina, joita noudatetaan epidemiatilanteen sallimissa puitteissa.


Yhdistyksen 36.toimintavuosi on käynnissä. Yhdistyksen toiminnan keskeisin tavoite on edelleen edistää teatteritalon saamista Espooseen kulttuuriaukion pohjoispuolella olevalle tontille viimeistään vuonna 2025. Toimia tämän tavoitteen saavuttamiseksi ja Espoon kulttuurielämän voimistamiseksi jatketaan. Yhteistyötä Teatterisäätiön, teatterin, espoolaisten kulttuuriyhdistysten... Lue lisää täältä. 

Toiminnantarkastajan lausunto vuodelta 2019 

 

Toimintakertomus vuodelta 2019

Yleistä
Vuosi 2019 oli kannatusyhdistyksen 35. toimintavuosi, jota juhlistettiin yhdessä teatterin kanssa Revontulihallissa 4.10.2019.
Teatteritalohankkeen edistäminen ja Espoon kaupunginteatterin tunnettuuden parantaminen ovat olleet toiminnan keskeisiä tavoitteita. Teatteritalohanke etenikin vuoden 2019 aikana… Lue lisää täältä.

Toimintasuunnitelma vuodelle 2019

Yleistä

Yhdistyksen 35. toimintavuosi on käynnissä ja vuotta juhlitaan yhdessä teatterin kanssa. Yhdistyksen toiminnan keskeisin tavoite on edistää teatteritalon saamista Espooseen kulttuuriaukion pohjoispuolella olevalle tontille viimeistään vuonna 2025. Toimia tämän tavoitteen saavuttamiseksi ja Espoon kulttuurielämän… Lue lisää täältä.

Toimintakertomus vuodelta 2018

Yleistä

Vuosi 2018 oli kannatusyhdistyksen 34. toimintavuosi. Teatteritalohankkeen edistäminen ja Espoon kaupunginteatterin tunnettuuden parantaminen ovat olleet toiminnan keskeisiä tavoitteita.

Teatterin ja kannatusyhdistyksen tunnettuutta ja yhdistyksen jäsenhankintaa on parannettu tiedottamisella ja yhteistyöllä. Jäsentilaisuuksia ja teatteriretkiä on järjestetty perinteiseen tapaan. Jäsenistö on kyselyn mukaan ollut tyytyväistä yhdistyksen toimintaan.

Teatteritalohanke eteni vuoden 2018 aikana. Espoon kaupunginhallituksen 5.6.2017 tekemän... Lue lisää täältä.
 

bottom of page