Yhdistys

Historia

Espoon Kaupunginteatterin kannatusyhdistys syntyi tammikuussa 1984. Aluksi kannatusyhdistys keskitti voimansa teatteritoiminnan aloittamiseen Espoossa. Sitä varten perustettiin säätiö, jonka osapuolina ovat Espoon kaupunki ja teatterin kannatusyhdistys.

Teatteritoiminta sai alkunsa toukokuussa 1989 samalla,

kun Espoon kulttuurikeskus Tapiolassa aloitti toimintansa.

Tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää, kehittää ja tukea teatteritaidetta, lisätä teatteritietoutta, kasvattaa teatteriyleisöä Espoossa sekä myötävaikuttaa Espoon Kaupunginteatterin toimintaedellytysten parantamiseen.


Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää teatterimatkoja sekä kulttuuri- ja keskustelutilaisuuksia, tukee aatteellisesti ja taloudellisesti Espoon Kaupunginteatteria sen teatteritoimintaan liittyvien tavoitteiden saavuttamiseksi, on yhteistoiminnassa Espoon Kaupunginteatterin ja muiden kulttuuri- ja taidelaitosten kanssa
 sekä harjoittaa valistus- ja tiedotustoimintaa.

Yhdistyksen säännöt täältä.

Hallitus

Teatteriyhdistyksen hallitus 2020.jpg

Espoon kaupunginteatterin kannatusyhdistyksen hallitus 2020

Leo Eskola, puheenjohtaja
leo.eskola(at)pp.inet.fi
puh. 040  836 4433

Riitta Väisänen, varapuheenjohtaja
riittavais(at)gmail.com
puh. 050  303 8220

Paula Kauranne, sihteeri

paulamaarit1(at)gmail.com

puh. 0400 889900

Tutteli Elomaa,retket  

tutteli.elomaa(at)gmail.compuh.

050  345 8536

Aili Pesonen,tiedotus 

ailimarjattapesonen(at)gmail.com

puh. 050  594 8741

Raimo Venäläinen, jäsensihteeri, isäntä
venalainenraimo(at)gmail.com
puh. 040  582 2767

Helena Eriksson, talkootoiminta, jäsenhankinta
heleriks(at)gmail.com
puh. 050  363 4815

Teresia Volotinen

volotinent(at)gmail.com

puh. 050 3413784

Yhteenvedon hallituksen kussakin kokouksessa käsittelemistä asioista löydät kohdasta Toiminta.