top of page

Puheenvuoroja

Teresia Volotinen
Kannatusyhdistyksen puheenjohtaja
Teresia_Volotinen.jpg
40 vuotta kohti uutta teatteria


Espoon Kaupunginteatterin Kannatusyhdistyksen juhliessa 40-vuotista taivaltaan on mukava muistella menneitä, iloita nykyisyydestä ja toivoa hyvää tulevaisuudelta. Kohti uutta teatteria -niminen historiikki julkistettiin yhdistyksen 40-vuotisjuhlassa 9.2.2024.

 

Kannatusyhdistyksen aktiivinen toiminta alkoi yhdistyksen perustamiskokouksesta, joka pidettiin Kannusillanmäen teatterisalissa 27.1.1984.

Yhdistyksen perustamista oli edeltänyt useiden kaupunginvaltuutettujen allekirjoittama valtuustoaloite sekä 7.1.1984 pidetty neuvottelukokous, jossa oli
valittu perustamiskokousta valmisteleva toimikunta.


Teatterisäätiön perustaminen


Viisi vuotta myöhemmin Espoon kaupunki ja Espoon Teatterin Kannatusyhdistys perustivat Espoon teatterisäätiön. Sen säädekirjan allekirjoittivat apulaiskaupunginjohtaja Liisa Tommila, kaupungin lakimies Onni Tuominen ja kannatusyhdistyksen puheenjohtaja Elsi Hetemäki-Olander 30. marraskuuta 1987. Espoon teatterista tuli profiililtaan ainutlaatuinen kotimaisia ja ulkomaisia esityksiä tarjoava vierailuteatteri, jolla on myös omia tuotantoja.


Nykyisin Espoon Kaupunginteatterisäätiön seitsemänhenkiseen hallitukseen kuuluu kuntapoliittisella mandaatilla valitut viisi jäsentä, joista yksi on puheenjohtaja. Mielestäni on erittäin hyvä asia, että hallituksessa on jäsenenä myös henkilökunnan edustaja sekä säätiön toisen perustajajäsenen Espoon Kaupunginteatterin Kannatusyhdistyksen edustaja. Vaikka säätiön sääntöihin ei ole kirjattu, että
kannatusyhdistyksen edustaja toimii hallituksen varapuheenjohtajana, on ollut kunnia tulla valituksi edeltäjieni tavoin hallituksen keskuudesta tähän tehtävään.


Espooseen on vuosien varrella puuhattu ja suunniteltukin monenlaisia teatteritaloja, joista aika monet suunnitelmat ovat innovatiivisuudessaan herättäneet keskustelua sekä puolesta että vastaan. On ollut helppo vastustaa meren päälle tai maan alle suunniteltua teatteritaloa, eikä hotellin yhteyteen suunniteltu mallikaan miellyttänyt kaikkia. Niinpä teatteritalohankkeet ovat kokeneet aikojen saatossa niin myötä- kuin
vastatuulta, mutta toivomuksena on, että nykyinen Espoon kulttuurikeskuksen yhteyteen rakennettava teatterirakennus toteutuu. Teatterin tilojen osalta olemme jumittuneet kulttuurikeskuksen teatterisalin sekä myös väliaikaiseksi ajatellun entisen MTK:n painotalon Revontulihalliksi nimettyyn teatteritilan pitkittyneeseen käyttöön, kahden esityspaikan sekaannuttavaan loukkuun. Yhden toimipaikan, kulttuurikeskuksen yhteydessä toimivan teatterin tarve on suuri!


Kannatusyhdistyksen toiminnasta


Espoon Kaupunginteatterin Kannatusyhdistyksen päivitettyjen sääntöjen mukaan yhdistyksen tarkoituksena on edistää, kehittää ja tukea teatteritaidetta, lisätä teatteritietoutta ja kasvattaa teatteriyleisöä Espoossa sekä myötävaikuttaa Espoon Teatterin toimintaedellytysten parantamiseen. Tarkoituksen toteuttamiseksi
yhdistys järjestää teatterimatkoja ja kulttuuri- ja keskustelutilaisuuksia. Se tukee aatteellisesti ja taloudellisesti Espoon Teatteria sen teatteritoimintaan liittyvien tavoitteiden saavuttamiseksi. Yhdistys on yhteistoiminnassa Espoon Teatterin ja muiden kulttuuri- ja taidelaitosten kanssa ja harjoittaa valistus- ja tiedotustoimintaa.


Espoon Kaupunginteatterin Kannatusyhdistyksellä on taiderahasto ja stipendirahasto, joita on kartutettu vuosittain, mikäli yhdistyksen talous sallii. Taiderahaston varoilla on hankittu Revontulihallin portaikossa esillä oleva kuvanveistäjä Antero Ruotsalaisen metalliteos Avautuminen, joka luovutettiin Espoon
Kaupunginteatterin 25-vuotisjuhlassa. Stipendirahastosta on jaettu kannustusstipendejä teatterin henkilökunnalle, taiteilijoille tai alan opiskelijoille. Tämän rahaston sisällä on vielä erillinen Liisa ja Olli Männikön stipendi, jonka on saanut tähän mennessä näytelmäkirjailija Juha Jokela.

 

Hallitus on kokoontunut säännöllisesti ja jäsenkirjeissä on aktivoitu jäseniä mukaan yhdistyksen tapahtumiin ja teatteriin. Koronasulkutoimien jälkeen kannatusyhdistyksen talkooväki on taas aktiivisesti osallistunut Espoon Teatterin näytelmien käsiohjelmien myyntiin, ja yhdistyksen varaamia ryhmälippujakin on ollut
tarjolla useisiin Espoon Teatterin esityksiin.

 

Joskus teatterin ohjelmistossa on esityksiä, jotka herättävät keskustelua puolesta tai vastaan. Monet kannatusyhdistyksen jäsenet tuovat sukulaisensa ja ystävänsä mukanaan tutustumaan teatterin omiin tuotantoihin tai vierailuestyksiin tarjotakseen heille kokemuksia rohkeasti erilaisesta ja monipuolisesta teatteritarjonnasta, kun taas toiset toivoisivat enemmän perinteistä puheteatteria.


Kannatusyhdistyksen järjestämät teatterimatkat ovat olleet suosittuja. Monet jäsenet ovat antaneet positiivista palautetta näistä jo vuosia järjestetyistä elämyksellisistä teatteriretkistä, joille on mukava lähteä samanhenkisten teatterin ystävien kanssa tutustumaan muiden kaupunkien teatterien ohjelmistoon.
Taiteilijatapaamiset ovat myös jatkuneet. Yhdistys on ollut myös esittelemässä Espoon Teatteria mm. vanhusneuvoston Sykettä syksyyn -tapahtumien näyttelytiskillä.


Kannatusyhdistykselle poliittisten päättäjien tapaamiset ovat tärkeitä yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen muotoja. Hyvä esimerkki tällaisesta toiminnasta oli järjestämämme espoolaisten eduskuntavaaliehdokkaiden videoitu vaalitentti Teatteri! maaliskuun lopulla 2023. Tapasimme kannatusyhdistyksen syyskuisella eduskuntatalon tutustumiskäynnillä myös kaksi espoolaista kansanedustajaa, jotka kertoivat ajankohtaisista lainsäädäntöasioista, ja joiden kanssa keskusteltiin myös sydäntämme lähellä olevasta teatteritalohankkeesta. Tällaista vaikuttamistyötä ja yhteiskuntasuhteiden hoitoa jatketaan tulevaisuudessakin.


Katse tulevaisuuteen


Vaikka kannatusyhdistyksen toiminnan suuri tavoite saavutetaan uuden teatteritalon myötä, yhdistyksen toiminta tarjoaa tulevaisuudessa monipuolista vaikuttamistyötä, yhteisöllisyyttä, vuorovaikutusta, yhdessä tekemistä, elämyksellisyyttä, teatteritietoa ja taidenautintoa.

 

Jos kannatusyhdistyksessä pohdittiin 20 vuotta sitten sen tarpeellisuutta, on toki jälleen hyvä käydä keskustelua samasta aiheesta. Kannatusyhdistyksen toimintaan on tärkeä saada mukaan uusia jäseniä, ja sen tehtävänä on yhteiskunnallisen vaikuttamisen lisäksi edistää ruohonjuuritason kulttuuripolitiikkaa –
yhteisten asioiden hoitamista. Erityisen tärkeänä pidän vaikuttamistyötä Espoon Teatterin toimintaedellytysten tukemiseksi ja parantamiseksi. Tervetuloa mukaan toimintaamme, jota ohjaa edelleen vahva yhteistyötahto toimia monella eri tasolla teatterin hyväksi!

bottom of page